Follow Us:

شغل

خانه شغل

همکاری با مجموعه ما

لطفا درخواست همکاری خود با ما را با ذکر تخصص و تجارب خود  در زمینه های تجارت الکترونیک و برنامه نویسی و بازاریابی و میریت ارتباط با مشتری و هوش تجاری و … بیان نمایید.

مدیر بخش خلاقیت

شرح شغل:
مهارت های مورد نیاز :

 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • ۶

مدیر ارشد بازاریابی

شرح شغل:
مهارت های مورد نیاز:

 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • ۶

دفتر اجرایی

شرح شغل :
مهارت های مورد نیاز :

 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • ۶

Quick Contact

در خواست کمک ؟

لطفا برای ارتباط با ما راحت باشید. ما با 1-2 روز کاری برگشت خواهیم کرد.

karami7891@gmail.com
09121781107

دانلود

شرکت کاغذ سفید
1.30 MB

شرکت رسانه کیت
1.22 MB